Przegląd Sprzętu

Przegląd sprzętu do pracy na wysokości - środków ochrony indywidualnej.- wstrzymane

Obowiązek przeglądu środków ochrony indywidualnej (SOI).
Sprzęt ma za zadanie chronić nasze życie i zdrowie, jego stan techniczny powinien być priorytetem.

Konieczność wykonywania przeglądów okresowych sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości wynika z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425, instrukcji użytkowania, w myśl normy PN-EN 365 oraz ze względu elementarnych zasad bezpieczeństwa.

Obowiązkiem każdego pracodawcy oraz użytkownika sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jest dbanie o jego stan a za czym idzie wymóg przeglądu okresowego niniejszych urządzeń. Zgodnie z przepisami pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom odpowiednie SOI oraz dopilnować by urządzenia te przez cały czas użytkowania były
 w dobrym stanie technicznym - kontrola przez osoby kompetentne.
W momencie zdarzenia wypadkowego to pracodawca musi wykazać , że używane SOI posiadały dopuszczenie do użytkowania. Każdy element SOI od karabinka po szelki bezpieczeństwa powinien zostać skontrolowany przez osobę przeszkoloną przez producenta co najmniej raz na 12 miesięcy lub w innej sytuacji wskazanej w instrukcji użytkowania.

Oferujemy usługi:
- kontrole doraźne i okresowe SOI
- identyfikowanie i oznaczanie lin
- tworzenie pełnej dokumentacji SOI ( karta kontroli/użytkowania SOI, instrukcje użytkowania)
- czyszczenie, dezynfekcja(w związku z epidemią COVID-19) oraz konserwacja SOI
- konsultacje dot. doboru sprzętu .
Posiadamy uprawnienia do kontroli SOI następujących marek:
- PETZL
- PROTEKT
- SINGING ROCK
- KONG
- TENDON
- LANEX
- BEAL
- EDELWEISS
- CONSORTE 
- KARAM
- ISC
Przegląd urządzeń innych firm prosimy o kontakt telefoniczny.

Jak zamówić przegląd SOI ?

Według wytycznych producentów SOI każde urządzenie wprowadzone do użytkowania powinno posiadać wypełnioną dokumentację tj. kartę kontroli/ użytkowania. Sprzęt wraz z taką dokumentacją powinien być przekazany do przeglądu. Jeśli dostarczony sprzęt takiej dokumentacji nie posiada może być warunkowo dopuszczony do kontroli na podstawie zlecenia kontroli oraz oświadczenia użytkownika, które znajduje się poniżej. Kontroler nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku podania przez zamawiającego nieprawdziwych informacji dotyczących historii użytkowania sprzętu. Przekazanie urządzeń do kontroli SOI dostarczone do kontroli powinny: - być czyste ( zabrudzenie urządzenia utrudnia procedurę kontroli i w związku z tym może zostać doliczona dodatkowa opłata za czyszczenie urządzenia ) - posiadać oryginalną instrukcję przeglądów/ kontroli - posiadać instrukcję użytkowania . Dostarczenie urządzeń do kontroli - kurier (opłatę pokrywa Zleceniodawca) - dojazd kontrolera w wyznaczone miejsce, zabranie SOI lub przegląd 
 na miejscu (opłata wg cennika) - dostarczenie i odbiór osobisty urządzeń przez Zleceniodawcę Termin wykonania usługi W zależności od ilości sprzętu i rodzaju zamówienia termin usługi zostaje ustalony indywidualnie przez strony i zanotowany na Zleceniu Kontroli.
Zleceniodawca o zakończeniu przeglądu zostanie poinformowany telefonicznie.
Zleceniodawca ma obowiązek odbioru skontrolowanych urządzeń w ciągu 14 dni  od momentu otrzymania informacji o zakończeniu przeglądu.

Chcesz skorzystać z usługi przeglądu sprzętu? Zadzwoń 606 664 028, lub napisz do nas na: kontakt@akademiapolska.pl 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności