O Nas

Akademia Polska – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego.

Placówka oświatowa, działająca pod instytucją szkoleniową „Rzeszowska Akademia Sportu”, na skalę ogólnopolską. Celem naszej placówki jest organizacja profesjonalnych szkoleń, po których otrzymujemy zaświadczenia, wydawane na drukach Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Ponadto, organizacja zrzesza najlepsze szkoły w Polsce, dzięki temu, na naszej stronie dostają Państwo możliwość zapisów na najlepsze kursy w Polsce. Każdy kurs, został przez nas rygorystycznie sprawdzony pod kątem programu szkoleniowego i kwalifikacji szkoleniowców. Nasza rekomendacja stanowi o ich najwyższej jakości.

Nasza kadra to nie przypadek! Stanowi ją profesjonalnie wyszkolona grupa ludzi z bogatym doświadczeniem, wrodzonym optymizmem oraz umiejętnością przekazywania go innym.

Każdy z szkoleniowców spełnia szereg wymogów kwalifikacyjnych, tak by nasi kursanci, jak i my sami byli usatysfakcjonowani. 

Pionierzy! Na skalę ogólnopolską, znajdą Państwo u nas kursy prowadzone, przez pionierów i twórców Nordic Walking, w naszym kraju. Natomiast w Alpiniźmie Przemysłowym, mamy do dyspozycji doświadczonych Instruktorów działających pod patronatem Polskiego Związku Alpinizmu Przemysłowego.

 Czy można trafić lepiej?Firma Akademia Polska-Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego przeszła pozytywnie proces akredytacji i uzyskała status Akademii Edukacyjnej VCC (oraz Partnera Egzaminacyjnego VCC).

Vocational Competence Certificate (VCC) to jednolity system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych, który powstał z myślą o integracji procesów nabywania wiedzy, umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodo-wych z wymaganiami przedsiębiorstw działających na międzynarodowym rynku pracy. System VCC jest zgodny z założeniami Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK) i Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) oraz uwzględnia specyfikę rynku VET tj. pozaformalnej edukacji zawodowej w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym przede wszystkim w Polsce będącej największym państwem regionu.

W zakresie certyfikacji standard VCC umożliwia przygotowanie do wykonywania nowego zawodu - New Compe-tences, jak również uzupełnienie, podwyższenie i zaktualizowanie posiadanych kwalifikacji zawodowych do po-trzeb zmieniającego się rynku pracy - Select Competences.

Innowacyjność VCC przejawia się w uwzględnieniu w procesie certyfikacji nie tylko wiedzy teoretycznej, ale rów-nież praktycznych umiejętności zawodowych, branżowego języka obcego, kompetencji informatycznych, personalnych i społecznych. 

Proces szkoleniowy prowadzony jest przez akredytowane Akademie Edukacyjne, zaś walidacja kompetencji zawo-dowych prowadzona jest poprzez system egzaminów zewnętrznych za pośrednictwem Partnerów Egzaminacyj-nych.

Szkolenia w ramach certyfikacji VCC prowadzone są na autoryzowanych materiałach edukacyjnych przez certyfi-kowanych trenerów VCC. 

Założeniem systemu certyfikacji VCC jest dostarczenie pracodawcom wiarygodnej i kompleksowej informacji o kwalifikacjach pracowników/kandydatów do pracy. Jest to możliwe dzięki zachowaniu rzetelności i obiektywno-ści procesów egzaminacyjnych, prowadzonych przez niezależne podmioty (Partnerów Egzaminacyjnych). Po-twierdzeniem pozytywnego przejścia procesu egzaminacyjnego jest certyfikat wraz z suplementem, w którym zapisano, jakie efekty uczenia się osiągnął egzaminowany wraz z procentowym wskazaniem wyników w poszczególnych obszarach.


 

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności