Usługa przeglądu SOI

Usługa przeglądu SOI
Oferta ,usługa przeglądu SOI

Obowiązek przeglądu środków ochrony indywidualnej (SOI)

Sprzęt ma za zadanie chronić nasze życie i zdrowie, jego stan techniczny powinien być priorytetem.

Konieczność wykonywania przeglądów okresowych sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości wynika z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425, instrukcji użytkowania, w myśl normy PN-EN 365 oraz ze względu elementarnych zasad bezpieczeństwa.

Obowiązkiem każdego pracodawcy oraz użytkownika sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jest dbanie o jego stan a za czym idzie wymóg przeglądu okresowego niniejszych urządzeń.

Zgodnie z przepisami pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom odpowiednie SOI oraz dopilnować by urządzenia te przez cały czas użytkowania były
w dobrym stanie technicznym - kontrola przez osoby kompetentne. W momencie zdarzenia wypadkowego to pracodawca musi wykazać , że używane SOI posiadały dopuszczenie do użytkowania.

Każdy element SOI od karabinka po szelki bezpieczeństwa powinien zostać skontrolowany przez osobę przeszkoloną przez producenta co najmniej raz na
12 miesięcy lub w innej sytuacji wskazanej w instrukcji użytkowania.

Oferujemy usługi:

- kontrole doraźne i okresowe SOI

- identyfikowanie i oznaczanie lin

- tworzenie pełnej dokumentacji SOI ( karta kontroli/użytkowania SOI, instrukcje użytkowania)

- czyszczenie, dezynfekcja(w związku z epidemią COVID-19) oraz konserwacja SOI

- konsultacje dot. doboru sprzętu

Posiadamy uprawnienia do kontroli SOI następujących marek:

- PETZL

-PROTEKT

-SINGING ROCK

-KONG

-TENDON

-LANEX

-BEAL

-EDELWEISS

- CONSORTE

- KARAM

- ISC

Przegląd urządzeń innych firm – prosimy o kontakt telefoniczny.

Jak zamówić przegląd SOI ?

Według wytycznych producentów SOI każde urządzenie wprowadzone do użytkowania powinno posiadać wypełnioną dokumentację tj. kartę kontroli/ użytkowania. Sprzęt wraz z taką dokumentacją powinien być przekazany do przeglądu. Jeśli dostarczony sprzęt takiej dokumentacji nie posiada może być warunkowo dopuszczony do kontroli na podstawie zlecenia kontroli oraz oświadczenia użytkownika, które znajduje się poniżej.

Kontroler nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku podania przez zamawiającego nieprawdziwych informacji dotyczących historii użytkowania sprzętu.

Przekazanie urządzeń do kontroli

SOI dostarczone do kontroli powinny:

- być czyste ( zabrudzenie urządzenia utrudnia procedurę kontroli i w związku z tym może zostać doliczona dodatkowa opłata za czyszczenie urządzenia )

- posiadać oryginalną instrukcję przeglądów/ kontroli

- posiadać instrukcję użytkowania

Dostarczenie urządzeń do kontroli

- kurier (opłatę pokrywa Zleceniodawca)

- dojazd kontrolera w wyznaczone miejsce, zabranie SOI lub przegląd
na miejscu (opłata wg cennika)

- dostarczenie i odbiór osobisty urządzeń przez Zleceniodawcę

Termin wykonania usługi

 1. zależności od ilości sprzętu i rodzaju zamówienia termin usługi zostaje ustalony indywidualnie przez strony i zanotowany na Zleceniu Kontroli. Zleceniodawca o zakończeniu przeglądu zostanie poinformowany telefonicznie. Zleceniodawca ma[KB1] obowiązek odbioru skontrolowanych urządzeń w ciągu 14 dni
  od momentu otrzymania informacji o zakończeniu przeglądu. przypadku przekroczenia wyznaczonego terminu zostanie naliczona dodatkowa opłata
  w wysokości 15 zł netto za każdy dzień magazynowania sprzętu.

Cennik kontroli/usług

Lp.

Nazwa urządzenia/usługi

Ilość

Cena(netto) zł

 1.  

Uzupełnienie dokumentacji (karta kontroli/użytkowania, instrukcja)

szt.

5

 1.  

Identyfikacja oraz oznaczenie liny

zestaw

5

 1.  

Montaż indywidualnego identyfikatora sprzętu

szt.

5

 1.  

Oznaczenie urządzenia etykietą inspekcyjną

zestaw

0,5

 1.  

Czyszczenie urządzenia

szt.

10

 1.  

Dezynfekcja urządzenia

szt.

10

 1.  

Łącznik(karabinek)

szt.

5

 1.  

Urządzenie kotwiczące(taśma stanowiskowa, zaczepy taśmowe, zaczepy linkowe, zaczepy nożycowe)

szt.

5

 1.  

Urządzenie kotwiczące (pozioma lina kotwicząca)

zestaw

15

 1.  

Linka bezpieczeństwa

zestaw

15

 1.  

Urządzenie do pracy w podparciu (tzw. linka opasująca) o prostej konstrukcji

zestaw

10

 1.  

Urządzenie do pracy w podparciu (tzw. linka opasująca) z urządzeniem zaciskowym

zestaw

15

 1.  

Amortyzator

szt.

10

 1.  

Amortyzator bezpieczeństwa z pojedynczą linką

zestaw

15

 1.  

Amortyzator bezpieczeństwa z podwójnymi linkami

zestaw

20

 1.  

Urządzenie samozaciskowe(asekuracyjne)

szt.

20

 1.  

Lina (prowadnica giętka)

1 m bieżący

0,30

 1.  

Urządzenie samohamowne firmy PROTEKT modele:

- Rolex 1, 2, 3

szt.

30

 1.  

Uprząż(szelki bezpieczeństwa) pełna

szt.

25

 1.  

Uprząż (szelki bezpieczeństwa) z pasem biodrowym

szt.

20

 1.  

Uprząż (szelki bezpieczeństwa) prosta

szt.

15

 1.  

Hełm przemysłowy

szt.

10

 1.  

Urządzenie zjazdowe

szt.

20

 1.  

Urządzenie zaciskowe

szt.

10

 1.  

Bloczek

szt.

10

 1.  

Krętlik

szt.

10

 

*Usługa obejmuje: wykonanie przeglądu, konserwację oraz wypełnienie dokumentacji

** Koszt dojazdu wg standardowych stawek za km. (obecnie 0,8 zł/km)

 


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności